Podsumowanie konkursu z wychowania fizycznego “Rola aktywności fizycznej w naszym życiu”


1. Organizatorem konkursu był zespół nauczycieli wychowania fizycznego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie.
2. Uczestnikiem konkursu mógł być każdy uczeń naszej szkoły.
3. Tematyka konkursu.
Należało wykonać pracę plastyczną (np. plakat, ulotkę, broszurę) odnoszącą się do roli aktywności fizycznej w życiu człowieka. Każdy uczeń mógł zgłosić jedną pracę do udziału w konkursie. Pracę plastyczną należało wykonać dowolną techniką plastyczną także przy pomocy programów komputerowych.
4. Konkurs został ogłoszony 3 marca 2021 roku na e dzienniku. Gotowe prace należało składać do 28 marca bieżącego roku w sekretariacie naszej szkoły.
5. W dniu 6 kwietnia komisja w składzie Piotr Ryś, Marcin Wlekliński , Paulina Lewandowska dokonała podsumowania konkursu i po obejrzeniu dostarczonych prac przyznała za dostarczone prace następujące miejsca:
I. JULITA RYBA
II. NIKOLA ŁYSIKOWSKA
III. KAROLINA FENGLER
IV. OLIWIA GRZELAK, WERONIKA ŁAKOMA, JULIA MATYSIAK
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział.
6. Za przebieg konkursu odpowiedzialny był przewodniczący zespołu nauczycieli wf - Marcin Wlekliński. Wręczenie nagród – jeśli pozwoli na to sytuacja odbędzie się w kwietniu.