Wzorem lat ubiegłych  Samorząd Uczniowski odwiedził i zapalił znicze na grobach byłych uczniów i   pracowników naszej szkoły, zarówno nauczycieli jak i pracowników administracji i obsługi.