Quizu ON-LINE  oraz konkurs plastyczny i fotograficzny organizowany przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie.  Wkrótce będą dostępne na stronie www.gckir.jutrosin.eu  regulaminy  konkursów.  Szczegóły na stronie:  http://www.gckir.jutrosin.eu/1045,quiz-wiedzy-o-gminie-on-line.html