Deklaracja dostępności Strony Internetowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • - Strona nie we wszystkich przypadkach posiada tekst alternatywny – atrybut „alt” dla zdjęć.
 • - Nie wszystkie podstrony posiadają znacznik „H1” – oznaczenie nagłówka
 • - Strona posiada odnośniki do plików pdf, które mogą stanowić problem w odczycie przez osoby niedowidzące
 • - Strona powtarza znaczniki „title” – sugeruje to na identyczne tytuły zamieszczanych treści

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Ryś.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 65 5471 212

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
 • Adres: ul. Wrocławska 39,
  63-930 Jutrosin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 65 5471 212

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Główny Budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie znajduje się przy ul. Wrocławskiej 39, 63-930 Jutrosin. Do budynku prowadzą 3 wejścia. Główne wejście zlokalizowane jest od strony ul. Wrocławskiej. Do wejścia prowadzą schody, przy schodach nie znajduje się podjazd dla wózków, nie ma również dzwonka. Pozostałe dwa wejścia do budynku znajdują się od strony podwórza. Do wejść prowadzą schody, przy schodach znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich - jeden z podjazdów zabezpieczony jest bramką. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Sekretariat znajduje się na parterze. Do części budynku znajdującej się na piętrze oraz na niższej kondygnacji prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W budynku na parterze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indykcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W okolicy budynku nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Szkoła korzysta również z trzech sali lekcyjnych mieszczących się na piętrze budynku oraz jedną salę na parterze przy głównym wejściu do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie przy ul. Adama Mickiewicza 2, 63-930 Jutrosin. Do sal lekcyjnych na piętrze prowadzą schody, przy schodach nie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich i winda. Do sali lekcyjnej na parterze prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W okolicy budynku nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.