Konstytucja 3 maja

Każdego roku, 3 maja, Polki i Polacy obchodzą Narodowe Święto Konstytucji 3 maja.


 

 

Konstytucja jest aktem prawnym o najważniejszym znaczeniu w danym państwie. Historia naszego kraju jest tak bogata, że również w tej kwestii jako Polacy mamy się czym pochwalić.

   Wiek XVIII to był czas powolnego upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Kraj funkcjonował na przestarzałych zasadach. Jednak znaleźli się ludzie, zdający sobie sprawę z potrzeby reform. W ten sposób ruszyły prace nad uchwaleniem dokumentu, który unowocześni skostniały system państwa. Konstytucja miała na celu m.in. zlikwidowanie wolnej elekcji, wprowadzenie dziedziczności tronu czy zniesienie liberum veto. Jej uchwalenie było jedną z ostatnich prób ratowania kraju przed upadkiem. Spowodowało to wrogość sąsiednich mocarstw. Pomimo tego znaleźli się tacy ludzie jak choćby Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj czy Stanisław Małachowski, którzy nie patrząc na wrogów dążyli do powstania konstytucji. Dokument został ostatecznie uchwalony 3 maja 1791 roku. Popierał go osobiście król Stanisław August Poniatowski.

   Dziś z perspektywy czasu wiemy, że konstytucja ostatecznie nie przetrwała, a w 1795 roku nastąpił III rozbiór Polski, który spowodował, że nasz kraj zniknął z mapy Europy na 123 lata. Należy jednak pamiętać, że był to wielki wyczyn polskich patriotów, którzy pokazali, że można było wprowadzić nowoczesne reformy w myśl idei oświeceniowych. Dziś możemy się pochwalić, że Konstytucja 3 maja była pierwszym tego typu dokumentem w Europie i drugim na świecie po konstytucji amerykańskiej.