Lp.

Treść

Data

Osoba

odpowiedzialna

1

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

 

(pn) 02.09. g. 800

H. Nowak

2

Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy (poprawka)

do pn 09.09

H. Nowak

3

Kiermasz podręczników  aula                 LO                                            

                                                                    BS

(pn) 09.09. g. 1035

cały tydzień od 09.09

Wicedyrektor

4

Spotkania informacyjne z rodzicami      LO                     

                                                                    BS

(pn) 09.09. g.1900

(wt) 10.09. g.1900

Dyrektor

wychowawcy

5

Posiedzenie rady pedagogicznej

/plany pracy na bieżący rok szkolny,

plan nadzoru pedagogicznego,

zapoznanie ze zmianami w prawie oświatowym/

(pt) 13.09.  g. 1500

 

 

Dyrektor

Wicedyrektor

Nauczyciele

6

Spotkanie z instruktorami PNZ

 

(wt) 24.09. g. 1800

Dyrektor

Wicedyrektor

7

Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego

(pn) 23.09 –

(pt) 27. 09

K. Gozdek

J. Gilewski

8

Składanie deklaracji wstępnych na egzamin maturalny

do (pt) 27.09.

Wychowawcy III kl.

LO

9

Pielgrzymka Rodziny Szkół im Jana Pawła II do Częstochowy

(czw) 10.10.

 godz 1100

P. Lewandowska

10

Dziań przywracania czynności Serca   RUR

 

(śr) 16.10

K. Gozdek

11

Dzień Patrona, Święto Edukacji Narodowej

/dzień wolny od zajęć lekcyjnych/

XXV lecie szkoły

(śr) 16.10

 

Komitet organizacyjny

Wychowawcy klas

12

Wszystkich Świętych – dzień wolny

 

(pt) 01.11.

 

13

Zaduszki Poetyckie

(so) 02.11.

E. Specht – Mosiek

A. Krzyżosiak

B. Wosiak

14

Narodowe święto Niepodległości /akademia/

 

(pt) 08.11.

 godz. do uzgodnienia

 

K. Gozdek

15

Posiedzenie rady pedagogicznej

- analiza wyników nauczania i zachowania za ½

 I półrocza

- przepisy prawa oświatowego

(wt) 12.11.

Dyrektor

Wicedyrektor

Nauczyciele

16

Wywiadówki lub konsultacje dla rodziców

/wszyscy nauczyciele są obecni w szkole w godzinach konsultacji/

(śr) 13.11.g.1700 -1800

 

Wychowawcy

17

Światowy Dzień Rzucania Palenia

 

(cz)  14 .11.

A. Giezek

H. Erber - Nowak

18

Światowy Dzień Walki z AIDS

(pn) 02.12.

H. Erber – Nowak we współpracy z PSSE

19

Mikołajkowa akcja pomocy dzieciom

 

(pt) 06.12.

Przew. SU

20

Spotkanie wigilijne

 

(śr) 18.12.

godz. do uzgodnienia

 

E. Specht – Mosiek

A. Krzyżosiak

21

Informacje dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną

 

(do czw)  19.12.            

                  

Wychowawcy

22

Zwrot informacji o zagrożeniach podpisanych przez rodziców

(do pt.) 20.12.

Wychowawcy

23

Zimowa przerwa świąteczno – noworoczna 

 

(pn) 23.12. – 

(wt) 31.12.

 

24

Nowy Rok – dzień wolny

 

(śr) 01.01.

 

25

Próbna matura z Nową Erą

02.01.- 13.01.

Nauczyciele uczący przedm. maturalnych.

26

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 

(czw) 02 i (pt) 03.01

 

27

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie   /poprawka - pisemny/

(pt) 10.01.

H. Nowak

28

100 rocznica przyłączenia powiatu rawickiego do Polski (delegacja)

(pt)17.01.

M. Marcinkowski

29

Studniówka

 

Do uzgodn.

Wych. III kl. LO

30

Wystawianie ocen na koniec I półrocza

 

(do pt) 24.01.

Nauczyciele uczący

31

Posiedzenie rady pedagogicznej

/klasyfikacja uczniów na koniec I półrocza/

(pt) 24.01. g. 1500

Dyrektor

wychowawcy klas

32

Zakończenie zajęć w I półroczu

 

(pt) 24.01

 

33

Ferie zimowe

(pn)27.01. –

(pt) 07.02.

 

34

Rozpoczęcie zajęć w II półroczu

 

(pn) 10.02.

 

35

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

/podsumowanie pracy szkoły w I półroczu/

(wt) 11.02 g. 1500

Dyrektor

Wicedyrektor

36

Wywiadówki dla rodziców uczniów LO i BS

(pn) 10.02.

godz. do uzgodnienia

Wychowawcy