Od 07 kwietnia 2021 r. nasza szkoła uczestniczyć będzie w programie „Świadomość procentuje”.

Projekt dedykowany jest do szkół, aby dzielić się z nauczycielami wiedzą, jak najlepiej docierać do uczniów, w jaki sposób wspierać ich w rozwoju i skutecznie motywować do pracy nad sobą - zarówno nad swoim ciałem, jak i duchem.


Uczestnictwo w programie daje możliwość uczestniczenia w wyjątkowych webinariach z ekspertami. Dowiemy się na co zwracać uwagę w pracy z emocjami uczniów, szczególnie w obecnych trudnych warunkach nauki online. Program daje dostęp do webinariów dla młodzieży, poprowadzonych językiem i w formie dopasowanej do młodego odbiorcy, które mogą być wdrożone do lekcji jako spotkanie z ekspertem na żywo. Także nauczyciele i rodzice mogą skorzystać z webinariów przeznaczonych właśnie dla nich.

CELEM PROGRAMU jest wyrabianie nawyków i postaw decydujących o naszej kondycji psycho-fizycznej oraz podejmowanych w przyszłości wyborach, rzutujących w konsekwencji na stan naszego zdrowia oraz jakość naszego życia.

Projekt będzie trwał trzy miesiące i jest podzielony na trzy równe segmenty. Każdy miesiąc skupiony będzie na jednym obszarze działania, aby wprowadzać wiedzę w sposób stopniowy i systematyczny.

PROGRAM ZAPLANOWANY JEST ZARÓWNO DLA UCZNIÓW, JAK I NAUCZYCIELI ORAZ RODZICÓW.

Wychowawcy mogą skorzystać z webinariów i wprowadzać je do codziennej pracy. Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany drogą e-mailową. Z uwagi na panującą sytuację, projekt będzie prowadzony w formie online.

Koordynatorkami programu są: Aneta Giezek, Bogna Grzeszczuk, Marta Witkowska i Paulina Lewandowska