Konsultacje z rodzicami zostaną przeprowadzone za pośrednictwem dziennika elektronicznego w dniu 18 marca 2021 r. (czwartek) w godzinach 17:00 - 18:00.