W dniach od 6 marca 2024 r. do 10 marca 2024 r. uczniowie naszej szkoły po raz drugi uczestniczą w programie ,,EuroWeek – szkoła liderów’’, który jest specjalnym projektem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy.

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń  przez szkoleniowców Fundacji EuroWeek. Młodzież rozwija cenione w chwili obecnej umiejętności społeczne, przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole. W trakcie trwania szkolenia wszyscy uczestnicy mają szansę zapoznać się z zasadami projektów Wolontariatu Europejskiego. Ponadto każdy uczestnik ma możliwość prowadzenia konwersacji w języku angielskim oraz poznania muzyki i nauki tańców narodowych z krajów wolontariuszy goszczących przez Fundację EuroWeek.