JUTROSIN STAWIA NA MIĘDZYNARODOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 2023-1-PL01-KA122-VET-000135203
realizowanym jest ze środków Unii Europejskiej Erasmus +
MOBILNOŚĆ W DNIACH 07.01.2024 – 28.01.2024
Miejsce mobilności: PORTUGALIA - Lizbona✈️✈️🛫🛫🛫🛫🛫.
Uczestnicy mobilności uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach: cukiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca ❤️❤️❤️❤️❤️.