Nasza szkoła została laureatem Konkursu Wojewódzkiego „Ekopracownia” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Z sukcesem wzięliśmy udział w naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w dwuetapowym konkursie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. WFOŚiGW w Poznaniu przyznał Zespołowi Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie dofinansowanie z przeznaczeniem na utworzenie edukacyjnej sali przyrodniczej.
Wysokość dofinansowania ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 45.000 zł
Środki własne – 5.000 zł
Głównym celem realizacji tego przedsięwzięcia finansowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu jest rozpowszechnianie edukacji ekologicznej, podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych. Dzięki utworzeniu ekopracowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne uczniowie zyskają przyjazne miejsce do nauki i rozwijania swoich zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych i do realizacji inicjatyw na rzecz ochrony środowiska w przyszłości.