W sierpniu 2022 roku pani dyrektor Emilia Stelmach wystąpiła z prośbą do JM Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie o zacieśnienie współpracy  klas medycznych naszej szkoły z tą Uczelnią.  Prośba spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony JM Rektora.

Od tego roku akademickiego studenci kierunku Pielęgniarstwo nabywają umiejętności praktycznego postępowania w określonych sytuacjach klinicznych w super nowoczesnym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej. Klasa medyczna IIA została zaproszona do interaktywnego zwiedzenia MCSM.  Kierownik Centrum pani mgr Małgorzata Cichy oprowadziła nas po 7 nowoczesnych i funkcjonalnie wyposażonych salach: sala pielęgniarska (tzw. wysokiej wierności) wraz z pomieszczeniem kontrolnym, sala symulacji z zakresu ALS (zaawansowane zabiegi resuscytacyjne), sala symulacji z zakresu BLS (podstawowe zabiegi resuscytacyjne) oraz sale do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i  sala debriefingu.

Zwiedzanie miało charakter interaktywny, uczniowie mogli dotknąć i zobaczyć jak działają poszczególne sprzęty, zadawali pytania dotyczące iniekcji i działania pomp infuzyjnych, uczestniczyli w pomiarach saturacji krwi, tętna, ciśnienia krwi. Pani mgr Małgorzata Cichy przygotowała też specjalnie dla nas prezentację dotyczącą działania i używania defibrylatora AED a następnie z naszymi uczniami przeprowadziła ćwiczenia praktyczne. Gratulujemy Patrycji i Markowi, którzy z odwagą i z  dużą wprawą przystąpili do RKO z zastosowaniem AED.

Następne spotkanie będzie dotyczyło wstrzyknięć, które może wykonywać sam pacjent. Spotkamy się też ze studentami pielęgniarstwa.