Podziękowanie dla szkoły za udział w badaniu "Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych"