Egzamin maturalny poprawkowy odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 roku o godzinie 9:00 w następujących salach:

  • zdający język polski - w sali nr 16
  • zdający matematykę - w sali nr 20.

Zdający zobowiązani są stawić się w budynku szkoły co najmniej pół godziny przed egzaminem.

W szkole obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.