Sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało opublikowane na stronie www.bip.jutrosin.eu

zakładka:

  1. Dokumenty i informacje
  2. Sprawozdania jednostek organizacyjnych