Wykaz podręczników - Liceum Ogólnokształcące

 

klasa II

rok szkolny 2019/2020

Przedmiot

i poziom

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer

dopuszczenia

Język polski   podstawowy              

i rozszerzony

Małgorzata Chmiel,

Anna Równy;

 

Małgorzata Chmiel,

Ewa Mirkowska – Treugutt,

Anna Równy

Ponad słowami (kl. 2, część 1)

  

 

Ponad słowami (kl. 2, część 2)

 

 

Nowa Era

 

425/3/2013

  

 

425/4/2013

 

J. angielski

podstawowy

Gregory J. Manin

Danuta Gryca

Joanna Sobierska

Joanna Sosnowska

Oxford Matura Trainer

 

Oxford

688/1/2014/2016

J. angielski

(grupa niemiecka)

Virginia Evans

Jenny Dodey

Matura Prime Time Plus

Pre-intermediate

Express Publishing

 

720/2/2014

J. niemiecki

podstawowy

K. Łuniewska, U. Tworek,

Z. Wąsik, M. Zagórna

Alles klar 1. Język niemiecki. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

WSiP

 

679/1,2/2014/2015

J. niemiecki

rozszerzony

K. Łuniewska, U. Tworek,

Z. Wąsik, M. Zagórna

Alles klar 2. Język niemiecki. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych.

WSiP

 

 

Matematyka podstawowy

 

M. Kurczab,

E. Kurczab,

E. Świda

Matematyka .

Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy

Klasa II

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Sp. z o.o.

412/2/2012

Matematyka

rozszerzony

M. Kurczab,

E. Kurczab,

E. Świda

Matematyka .

Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony.

Klasa II

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Sp. z o.o.

563/2/2013

Biologia

rozszerzony

F. Dubert, R. Kozik,

S. Krawczyk, A. Kula,

M. Marko-Worłowska,

W. Zamachowski

Biologia na czasie 1, 2

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum

zakres rozszerzony

 

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

 

 

564/2/2013

Geografia

rozszerzony

R. Malarz,

M. Więckowski

Oblicza Geografii cz. 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Nowa Era

501/1/2012/2015

T. Rachwał

 

Oblicza geografii cz. 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

501/2/2013/2016

Historia

rozszerzony/ kl. II a

R. Czajka, M. Strzelecka,

J. Wroniszewski

Ciekawi świata. Historia 1. Część I.

Starożytność. Zakres rozszerzony.

Operon

 

478/1/2012

R. Czajka, M. Strzelecka,

J. Wroniszewski

Ciekawi świata. Historia 1. Część II.

Średniowiecze. Zakres rozszerzony.

478/2/2012

J. Ustrzycki,

M. Ustrzycki

Ciekawi świata. Historia 2. Część I.

Od renesansu do rewolucji francuskiej. Zakres rozszerzony.

478/3/2013

M. Ustrzycki,

J. Ustrzycki

Ciekawi świata. Historia 2. Część II.

Wiek XIX. Zakres rozszerzony.

w trakcie zatwierdzania

Historia i społeczeństwo

kl. II b

 

A. Balicki, B. Burda,

B. Halczak, R. M. Józefiak,

T. Krzemiński,

A. Niewęgłowska, A. Roszak, M. Szymczak, A. Toeplitz,

I. Zaleska

Przedmiot uzupełniający. Historia i społeczeństwo. Część 1. Starożytność

Operon

w trakcie zatwierdzania

A. Balicki, B. Burda,

B. Halczak, R. M. Józefiak,

T. Krzemiński,

A. Niewęgłowska, A. Roszak, M. Szymczak, A. Toeplitz,

I. Zaleska

Przedmiot uzupełniający. Historia i społeczeństwo. Część 2. Średniowiecze

Operon

w trakcie zatwierdzania

 

Przedmiot uzupełniający. Historia i społeczeństwo.

Rządzący i rządzeni.

Operon

w trakcie zatwierdzania

B. Burda, A. Roszak,

M. Szymczak

Przedmiot uzupełniający. Historia i społeczeństwo. Europa i świat

Operon

w trakcie zatwierdzania

B. Halczak, R. M. Józefiak,

M. Szymczak

Przedmiot uzupełniający. Historia i społeczeństwo.

Wojna i wojskowość.

Operon

665/3/2014

Religia

Pod red. ks. J. Szpet,

D. Jackowiak

Moje miejsce w świecie

Święty Wojciech

AZ-42-01/10-PO-1/12